Piloții supuși la solicitările axiale

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  1.1 NP 123-2022 >

Piloții supuși la solicitările axiale

Calculul la stări limită

Stările limită la care se face calculul piloţilor sub solicitări axiale sunt indicate în SR EN 1997- 1 şi SR EN 1997-1/NB.

 

 

 

 


© GeoStru