Capacitatea portantă la compresiune

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  1.1 NP 123-2022 > 7. Piloții supuși la solicitările axiale: >

Capacitatea portantă la compresiune

Condiţiile generale de verificare sunt date în SR EN 1997-1 şi SR EN 1997-1/NB.

Relaţia generală de verificare [SR EN 1997-1] este:

 

Fc; Rc;d

 

unde:

Fc;d

valoarea de calcul a încărcării axiale de compresiune asupra unui pilot sau a unui grup de piloţi corespunzătoare stării limită ultime

Rc;d

valoarea de calcul a lui Rc

 

 

OBSERVAŢIE

În cazul grupelor de piloţi trebuie luate în considerare două mecanisme de cedare:

-cedarea prin epuizarea capacităţii portante la compresiune a piloţilor luaţi individual;

-cedarea prin epuizarea capacităţii portante la compresiune a piloţilor şi a pământului aflat între piloţi care acţionează ca un bloc.

 

 

 

 

 


© GeoStru