Capacitatea portantă la compresiune stabilită pe baza încărcărilor statice de probă pe piloţi

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  1.1 NP 123-2022 > 7. Piloții supuși la solicitările axiale: > 7.2 Capacitatea portantă la compresiune: >

Capacitatea portantă la compresiune stabilită pe baza încărcărilor statice de probă pe piloţi

Condiţiile generale de determinare a capaciţătii portante la compresiune pe baza încărcărilor statice de probă pe piloţi sunt date în SR EN 1997-1 şi SR EN 1997-1/NB.

Relația generală de calcul pentru valoarea caracteristică a capaciţătii portante la compresiune [SR EN 1997-1] este:

Rc;k = Min {(Rc;m)med / ξ1 ; (Rc;m)min / ξ2 }

unde:

 

Rc;k

valoarea caracteristică a lui Rc

Rc;m

valoarea măsurată a lui Rc în una sau mai multe încărcări de probă pe piloţi

(Rc;m)med

valoarea medie a lui Rc,m

(Rc;m)min

valoarea minimă a lui Rc,m

ξ1

coeficient de corelare dat în tab. A9(RO) din SR EN 1997-1/NB

ξ2

coeficient de corelare dat în tab. A9(RO) din SR EN 1997-1/NB

 

Capacitatea portantă de calcul la compresiune se calculează [SR EN 1997-1] cu:

Rc;d = (Rc;k) / γt

 

unde:

Rc;d

valoarea de calcul a lui Rc

 

Rc;k

valoarea caracteristică a lui Rc

 

γt

coeficient parţial pentru rezistenţa totală a unui pilot dat în tab. A6(RO),  A7(RO) şi A8(RO) din SR EN 1997-1/NB

sau

Rc;d = (Rb;k) / γb + (Rs;k) / γs

 

unde:

Rc;d

valoarea de calcul a lui Rc

 

Rb;k

valoarea caracteristică a rezistenţei pe bază a pilotului

 

Rs;k

valoarea caracteristică a rezistenţei de frecare pe suprafaţa laterală a unui pilot

 

γb

coeficient parţial pentru rezistenţa pe bază a unui pilot dat în tab. A6(RO), A7(RO) și A8(RO) din SR EN 1997-1/NB

γs

coeficient parţial pentru rezistenţa prin frecare pe suprafaţa laterală a unui pilot dat în tab. A6(RO), A7(RO) si A8(RO) din SR EN 1997-1/NB

 

 

 

 

 

 


© GeoStru