Capacitatea portantă la compresiune stabilită pe baza rezultatelor încercărilor asupra pământurilor

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  1.1 NP 123-2022 > 7. Piloții supuși la solicitările axiale: > 7.2 Capacitatea portantă la compresiune: >

Capacitatea portantă la compresiune stabilită pe baza rezultatelor încercărilor asupra pământurilor

Condiţiile generale de determinare a capaciţătii portante la compresiune pe baza rezultatelor încercărilor asupra pământurilor sunt date în SR EN 1997-1 şi SR EN 1997-1/NB.

 

Relația generală de calcul pentru valoarea caracteristică a capaciţătii  portante la compresiune [SR EN 1997-1] este:

Rc;k = (Rb;k + Rs;k) = Min {(Rc;cal)med / ξ3 ; (Rc;cal)min / ξ4 }

 

unde:

Rc;k

valoarea caracteristică a lui Rc

 

Rb;k

valoarea caracteristică a rezistenţei pe bază a pilotului

 

Rs;k

valoarea caracteristică a rezistenţei de frecare pe suprafaţa laterală a unui pilot

Rc;cal

valoarea calculată a lui Rc pe baza rezultatelor încercărilor asupra pământului

(Rc;cal)med

valoarea medie a lui Rc;cal

 

(Rc;cal)min

valoarea minimă a lui Rc;cal

 

ξ3

coeficient de corelare dat în tab. A10(RO) din SR EN 1997-1/NB

 

ξ4

coeficient de corelare dat în tab. A10(RO) din SR EN 1997-1/NB

 

 

Capacitatea portantă de calcul se determină cu relaţia (3) sau (4).

 

În cazul utilizării relaţiei (4), valorile caracteristice se pot obţine [SR EN 1997-1] cu:

Rb;k = Ab qb;k

 

unde:

Rb;k

valoarea caracteristică a rezistenţei pe bază a pilotului

 

Ab

suprafaţa bazei pilotului

 

qb;k

valoarea caracteristică a presiunii pe bază

 

şi

Rs;k = ΣAs;i qs;i;k

 

unde:

Rs;k

valoarea caracteristică a rezistenţei de frecare pe suprafaţa laterală a unui pilot

As;i

suprafaţa laterală a pilotului în stratul i

 

qs;i;k

valoarea caracteristică a rezistenţei de frecare laterală în stratul i

 

 

Capacitatea portantă de calcul la compresiune a piloţilor poate fi stabilită pe baza încercărilor asupra pământurilor (de laborator sau de teren) prin metode de calcul empirice sau teoretice care să respecte prevederile de la punctul 6.3.2 a prezentului normativ şi prevederile din SR EN 1997-1 şi SR EN 1997-1/NB.

Capacitatea portantă la compresiune a piloţilor poate fi stabilită pe baza datelor din încercarea de penetrare statică (CPT).

O metodă de determinare a capacităţii portante la compresiune a piloţilor pe baza datelor din penetrare CPT este prezentată în Anexa D a SR EN 1997-2.

 

Capacitatea portantă de calcul la compresiune a piloţilor prefabricaţi introduşi prin batere se poate stabili, pe baza datelor din penetrare CPT, de asemenea, cu:

clip0002

unde:

qb;k

valoarea caracteristică a presiunii pe vârful penetrometrului

clip0004

unde:

 

qb;k1

media valorilor înregistrate în straturile situate de la nivelul vârfului penetrometrului până la o adâncime egală cu 4d sub acest nivel

qb;k2

media valorilor înregistrate de la nivelul vârfului penetrometrului până la o înălţime egală cu βd deasupra acestui nivel

unde:

 

d

diametrul sau dimensiunea maximă a secţiunii dreptunghiulare a pilotului (cm)

β

coeficient  care  se  ia  în  funcţie  de  stratul  în  care  se  execută

penetrarea:

β = 3

pământuri coezive, nisipuri cu

ID 0,35

β = 8

nisipuri cu

ID = 0,36 ÷ 0,65

β = 15

nisipuri şi nisipuri cu pietriş cu

ID 0,66

Ab

aria secţiunii transversale a pilotului

Fl

forţa de frecare pe suprafaţa laterală a penetrometrului introdus la nivelul vârfului pilotului

U

perimetrul secţiunii transversale a pilotului

up

perimetrul secţiunii coloanei penetrometrului

γb3 , γs3

coeficienţi parţiali: γb3   = γ s3 = 1,4

 

OBSERVAŢII:

1. Relaţia (7) se aplică în cazul utilizării unui penetrometru static care realizează o viteză de penetrare constantă pe întreaga adâncime de încercare şi are următoarele caracteristici tehnologice:

diametrul bazei conului dc = 3.6 cm;

diametrul coloanei dcol = 3.6 cm;

viteza de penetrare v 3.3 cm/s.

2.   În cazul folosirii unor penetrometre cu caracteristici diferite de cele indicate la obs. 1, calculul valorii qb,k se poate face numai pe baza unor formule verificate printr-un număr suficient de încercări paralele pe piloţi de probă.

 

 

 

 

 


© GeoStru