Capacitatea portantă de calcul la compresiune stabilită prin metode prescriptive

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  1.1 NP 123-2022 > 7. Piloții supuși la solicitările axiale: > 7.2 Capacitatea portantă la compresiune: >

Capacitatea portantă de calcul la compresiune stabilită prin metode prescriptive

Metoda prescriptivă este o metodă semi-empirică de calcul bazată pe experienţa naţională. Metoda nu este asociată cu abordările de calcul şi coeficienţii parţiali indicaţi în SR EN 1997- 1 şi SR EN 1997-1/NB. Metoda prescriptivă are proprii coeficienţi parţiali.

 

 

 

 

 


© GeoStru