Piloţi purtători pe vârf

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  1.1 NP 123-2022 > 7. Piloții supuși la solicitările axiale: > 7.2 Capacitatea portantă la compresiune: > 7.2.4 Calcul stabilit prin metode prescriptive: >

Piloţi purtători pe vârf

Valoarea de calcul a capacităţii portante la compresiune a piloţilor purtători pe vârf se exprimă prin relaţia:

Rc;d = Rb;d = Rb;k / γb

 

unde:

Rc;d

valoarea de calcul a lui Rc

 

Rb;d

valoarea de calcul a rezistenţei pe bază a pilotului

 

Rb;d = Rb;k / γb

unde:

Rb;k

valoarea caracteristică a rezistenţei pe bază a pilotului

 

γb

coeficient parţial pentru rezistenţa pe bază a pilotului:

γb = 1,4

 

 

Valoarea caracteristică a rezistenţei pe bază se obţine cu relaţia:

Rb;k = Ab qb;k

 

unde:

Rb;k

valoarea caracteristică a rezistenţei pe bază a pilotului

Ab

suprafaţa bazei pilotului:

 

pentru piloţii executaţi pe loc cu secţiunea circulară constantă, cu diametrul d:

clip0005

 

pentru piloţii foraţi cu baza lărgită, când se poate controla diametrul bazei db:

clip0006

 

pentru piloţii tubulari, Ab  se ia egală cu aria totală a secţiunii circulare cu diametrul exterior d numai dacă golul a fost umplut cu beton pe o înălţime de cel puţin 3d de la nivelul vârfului; în caz contrar Ab se consideră aria netă a secţiunii inelare de beton.

qb;k

valoarea caracteristică a presiunii pe bază:

 

pentru piloţii de îndesare care reazemă cu vârful pe rocă stâncoasă sau semistâncoasă, sau pe straturi necoezive macrogranulare (blocuri, bolovăniş)

qb ,k = 20 000 kPa;

 

pentru piloţii de îndesare care reazemă cu vârful într-un strat de pietriş, conform

tabelului 5;

 

pentru  piloţii  de  dislocuire  care  reazemă  cu  baza  în  straturi  necoezive

macrogranulare (blocuri, bolovăniş, pietriş) conform paragrafului 7.2.4.2.5 relaţia (16)

 

pentru  piloţii  de  dislocuire  care  reazemă  cu  baza  pe  rocă  stâncoasă  sau

semistâncoasă:

clip0007

unde:

 

σcs

rezistenţa medie la compresiune a rocii, determinată pe epruvete în stare

saturată

t

adâncimea de încastrare în stâncă a bazei pilotului

d

diametrul pilotului în planul bazei

 

OBSERVAŢII

1.În cazul existenţei în stratul portant, sub vârful pilotului, a unor orizonturi stâncoase puternic fisurate, sau a unor intercalaţii nestâncoase, este obligatorie - în toate situaţiile - verificarea capacităţii portante prin încercări statice pe piloţi de probă.

2.În cazurile  menţionate la observaţiile 3 şi 4 de la tabelul 6, valoarea Rb,d  se reduce cu valoarea Rs,d corespunzătoare rezistenţei negative pe suprafaţa laterală a pilotului.

 

 

 


© GeoStru