Piloţi flotanţi

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  1.1 NP 123-2022 > 7. Piloții supuși la solicitările axiale: > 7.2 Capacitatea portantă la compresiune: > 7.2.4 Calcul stabilit prin metode prescriptive: >

Piloţi flotanţi

Valoarea de calcul a capacităţii portante la compresiune a piloţilor flotanţi se exprimă prin relaţia:

Rc;d = Rb;d + Rs;d   = Rb;k / γb + Rs;k / γs

 

unde:

Rc;d

valoarea de calcul a lui Rc

 

Rb;d

valoarea de calcul a rezistenţei pe bază a pilotului

 

Rb;d = Rb;k / γb

unde:

Rb;k

valoarea caracteristică a rezistenţei pe bază a pilotului

 

γb

coeficient parţial pentru rezistenţa pe bază a pilotului

 

Rs;d

valoarea de calcul a rezistenţei de frecare pe suprafaţa laterală a pilotului

 

Rs;d = Rs;k / γs

unde:

Rs;k

valoarea caracteristică a rezistenţei de frecare pe suprafaţa laterală a pilotului

γs

coeficient parţial pentru rezistenţa prin frecare pe suprafaţa laterală a pilotului

 

Valoarea caracteristică a rezistenţei pe bază se obţine cu relaţia:

Rb;k = Ab qb;k

 

unde:

Rb;k

valoarea caracteristică a rezistenţei pe bază a pilotului

 

Ab

suprafaţa bazei pilotului

 

qb;k

valoarea caracteristică a presiunii pe bază

 

 

Valoarea caracteristică a rezistenţei de frecare pe suprafaţa laterală a unui pilot se obţine cu relaţia:

Rs;k =Σ As;i qs;i;k = U Σ qs;i;k li

 

unde:

Rs;k

valoarea caracteristică a rezistenţei de frecare pe suprafaţa laterală a unui pilot

As;i

suprafaţa laterală a pilotului în stratul i

 

U

perimetrul secţiunii transversale a pilotului

 

li

lungimea pilotului în contact cu stratul i

 

qs;i;k

valoarea caracteristică a rezistenţei de frecare laterală în stratul i

 

 

Valoarea  de  calcul  a  capacităţii  portante  la  compresiune  a  piloţilor  flotanţi prefabricaţi se exprimă prin relaţia:

clip0009

 

unde:

Rb;k

valoarea caracteristică a rezistenţei pe bază a pilotului

 

Rs;k

valoarea caracteristică a rezistenţei de frecare pe suprafaţa laterală a pilotului

γb;1

coeficient parţial de rezistenţă dat în  tabelul 4

 

γs;1

coeficient parţial de rezistenţă dat în  tabelul 4

 

Ab

suprafaţa bazei pilotului

 

U

perimetrul secţiunii transversale a pilotului

 

li

lungimea pilotului în contact cu stratul i

 

qb;k

valoarea caracteristică a presiunii pe bază dată în tabelul 5

 

qs;i;k

valoarea caracteristică a rezistenţei de frecare laterală în stratul i dată în tabelul 6

 

Tabelul 4

Modul de introducere a pilotului prefabricat în teren

γ b1

γ s1

Piloţi introduşi prin batere

1,0

1,0

Piloţi introduşi prin batere cu subspălare în pământuri nisipoase, cu condiţia baterii pe ultimul metru fără subspălare

1,0

1,6

Piloţi introduşi prin vibrare în pământuri:

nisipoase saturate de îndesare medie

mijlocii și mari

0,8

1,0

fine

0,9

1,0

prăfoase

1,0

1,0

 

argiloase cu indicele de consistenţă

0,5 < Ic 1

prafuri nisipoase

1,1

1,1

prgile nisipoase sau prăfoase

1,2

1,1

argile

1,4

1,1

argiloase cu indicele de consistenţă Ic > 1

1,0

1,0

 

Tabelul 5

Adâncimea de înfigere

Pământuri necoezive

Pământuri coezive

 

 

Pietriş

Nisipuri

 

 

Nisip prăfos

Ic

 

mari

 

 

medii

 

 

fine

 

 

≥ 1,0

 

 

0,9

 

 

0,8

 

 

0,7

 

 

0,6

 

 

0,5

 

 

0,4

(m)

qb;k  (kPa)

3

7500

6500

2900

1800

1200

7000

4000

3000

2000

1200

1000

600

4

8300

6600

3000

1900

1250

8300

5100

3800

2500

1600

1200

700

5

8800

6700

3100

2000

1300

8800

6200

4000

2800

2000

1300

800

7

9700

6900

3300

2200

1400

9700

6900

4300

3300

2200

1400

850

10

10500

7300

3500

2400

1500

10500

7300

5000

3500

2400

1500

900

15

11700

7500

4000

2800

1600

11700

7500

5600

4000

2800

1600

1000

20

12600

8200

4500

3100

1700

12600

8200

6200

4500

3100

1700

1100

25

13400

8800

5000

3400

1800

13400

8800

6800

5000

3400

1800

1200

30

14200

9400

5500

3700

1900

14200

9400

7400

5500

3700

1900

1300

35

15000

10000

6000

4000

2000

15000

10000

8000

6000

4000

2000

1400

 

OBSERVAŢII

1.Adâncimea de înfigere a pilotului se măsoară de la nivelul terenului natural până la nivelul bazei pilotului, când umpluturile sau decapările prevăzute nu depăşesc 3 m. Când umpluturile sau decapările prevăzute depăşesc 3 m, adâncimea de înfigere se măsoară de la un nivel superior, respectiv inferior, cu 3 m faţă de nivelul terenului natural.

2.Valorile qb;k din tabel pot fi folosite cu condiţia ca pilotul să pătrundă în terenul stabil (care nu este susceptibil de afuiere sau alunecare) cel puţin 4 m în cazul infrastructurii podurilor sau construcţiilor hidrotehnice şi cel puţin 3 m în cazul celorlalte construcţii.

3.Valorile qb;k din tabel sunt valabile pentru pământuri cu ID 0,35

4.Pentru nisipuri mari şi pietrişuri, valorile qb;k  din tabel se pot folosi numai în cazul în care încastrarea relativă a vârfului pilotului în strat este t/d15. Pentru valori t/d<15 rezistenţa de proiectare corectată se calculează cu:

qb;k cor  = qb;k (0,7 + 0,02 t/d)        [kPa]

unde:

t adâncimea de încastrare în stratul de nisip mare sau pietriş a vârfului pilotului, în metri;

d diametrul pilotului în planul bazei, în metri.

5.Pentru pământuri nisipoase (cu excepţia nisipurilor mari prevăzute la observaţia 4) şi pământuri coezive, valorile din tabel se pot folosi cu condiţia pătrunderii vărfului pilotului pe o adâncime t/d≥4.

Pentru valori t/d<4 se calculează rezistenţa normată corectată cu relaţia: qb;k cor = qb;k (0,5 + 0,125 t/d)

6.Pentru valori intermediare ale adâncimilor sau consistenţei, valorile qb,k  se obţin prin interpolare liniară.

 

Tabelul 6

Adâncimea medie a stratului

Pământuri necoezive

Pământuri coezive

Ic

mari și medii

fine

prăfoase

≥ 0,8

0,7

0,6

0,5

0,4

0,3

(m)

qs;k  (kPa)

1

35

23

15

35

23

15

12

5

2

2

42

30

20

42

30

20

17

7

3

3

48

35

25

48

35

25

20

8

4

4

53

38

27

53

38

27

22

9

5

5

56

40

29

56

40

29

24

10

6

7

60

43

32

60

43

32

25

11

7

10

65

46

34

65

46

34

26

12

8

15

72

51

38

72

51

38

28

14

10

20

79

56

41

79

56

41

30

16

12

25

86

61

44

86

61

44

32

18

-

30

93

66

47

93

66

47

34

20

-

35

100

70

50

100

71

50

36

22

-

 

OBSERVAŢII

1.Valorile qs;k se adoptă pentru adâncimile medii, corespunzătoare distanţei de la mijlocul stratului i până la suprafaţa terenului ţinând seama de obs. 1 de la tabelul 5. În cazul unor straturi cu grosimi mai mari de 2m, determinarea valorilor se face prin impărţirea in orizonturi de max. 2 m.

2.Pentru valori intermediare ale adâncimilor sau consistenţei valorile qs;k se obţin prin interpolare lineară.

3.Dacă în limitele lungimii pilotului există o intercalaţie de pământ puternic compresibil, de consistenţă redusă (turbă,

mâl nămol etc.) de cel puţin 30 cm grosime, iar suprafaţa terenului urmează a fi încărcată (în urma sistematizării sau din alte cauze), valorile qs;k pentru stratul puternic compresibil şi pentru cele de deasupra lui se determină astfel:

- când supraîncărcarea este până la 30 kPa, pentru toate straturile situate până la limita inferioară a stratului  puternic compresibil (inclusiv umpluturile) se ia qs;k =0;

- când supraîncărcarea este cuprinsă între 30 şi 80 kPa , pentru straturile situate deasupra stratului foarte compresibil

(inclusiv umpluturile) se ia qs;k  din tabel multiplicat cu 0,4 şi cu semn negativ, iar pentru stratul puternic compresibil qs;k= -5 kPa;

- când supraîncărcarea este mai mare de 80 kPa, pentru straturile situate deasupra stratului foarte compresibil se ia qs;k

din tabel cu semn negativ, iar pentru stratul puternic compresibil se ia  qs;k = -5 kPa.

4.Dacă pilotul străbate umpluturi recente, straturi argiloase în curs de consolidare sau straturi macroporice sensibile la umezire, cu grosimi mai mari de 5m, valorile qs;k   se iau din tabel cu semn negativ.

 

Valoarea de calcul a capacităţii portante la compresiune a piloţilor flotanţi executaţi pe loc se exprimă prin:

 

clip0010

 

 

unde:

Rb;k

valoarea caracteristică a rezistenţei pe bază a pilotului

 

Rs;k

valoarea caracteristică a rezistenţei de frecare pe suprafaţa laterală a pilotului

 

γb;2

coeficient parţial dat în  tabelul 7

 

γs;2

coeficient parţial dat în  tabelul 8

 

Ab

suprafaţa bazei pilotului

 

U

perimetrul secţiunii transversale a pilotului

 

li

lungimea pilotului în contact cu stratul i

 

qs;i;k

valoarea caracteristică a rezistenţei de frecare laterală în stratul i dată în tabelul 6

qb;k

valoarea caracteristică a presiunii pe bază

 

Valoarea caracteristică a presiunii pe bază, qb;k, se determină, după caz, astfel:

i)Pentru piloţii de îndesare executaţi prin batere sau vibropresare, valorile sunt date în tabelul 5.

ii)Pentru piloţii de dislocuire care reazemă cu baza pe pământuri coezive, cu condiţia asigurării pătrunderii bazei pilotului în stratul respectiv pe o adâncime egală cu cel puţin diametrul pilotului sau al bulbului:

qb,k = Nc cu;k + γk;1 D

 

unde:

Nc

factor de capacitate portantă, Nc = 9

cu;k

valoarea caracteristică a coeziunii nedrenate

 

γk;1

media ponderată, prin grosimile straturilor, a valorilor caracteristice ale greutăţilor volumice ale straturilor străbătute de pilot (straturile necoezive aflate sub nivelul apei subterane sunt considerate submersate)

D

fişa reală a pilotului (adâncimea la care se găseşte baza pilotului, măsurată

de la nivelul terenului natural, sau, pentru infrastructurile podurilor, de la nivelul fundului albiei, ţinînd seama de adâncimea de afuiere)

 

iii)În lipsa datelor privind rezistenţa la forfecare a stratului de la baza pilotului, se admite, pentru pământuri coezive, utilizarea valorilor din tabelul 9.

iv)Pentru piloţii de dislocuire care reazemă cu baza pe straturi necoezive:

qb,k = α ( γd db Nγ + γd;1 Dc Nq )

 

unde:

α

coeficient determinat în funcţie de gradul de îndesare ID al pământului de la baza pilotului, dat în tabelul 10

γk

valoarea caracteristică a greutăţii volumice a pământului de sub baza pilotului (straturile necoezive aflate sub nivelul apei subterane sunt considerate submersate)

γk;1

media ponderată, prin grosimile straturilor, a valorilor caracteristice ale greutăţilor volumice ale straturilor străbătute de pilot (straturile necoezive aflate sub nivelul apei subterane sunt considerate submersate)

db

diametrul pilotului la nivelul bazei

Nγ, Nq

factori de capacitate portantă determinaţi în funcţie de valoarea caracteristică a unghiului de frecare interioară în eforturi efective, φ’k, al stratului de la baza pilotului, daţi în tabelul 11

Dc

fişa reală a pilotului (adâncimea la care se găseşte baza pilotului, măsurată

de la nivelul terenului natural, sau, pentru infrastructurile podurilor, de la nivelul fundului albiei, ţinînd seama de adâncimea de afuiere)

 

fişa de calcul a pilotului:

Dc = βdb dacă D βdb

Dc = D dacă D < βdb

unde:

 

β

coeficient în funcţie de gradul de îndesare ID al pământului de la baza pilotului, dat în tabelul 10

 

OBSERVAŢIE

Când deasupra stratului de pământ necoeziv în care pătrunde baza pilotului se află un strat de umplutură recentă, necompactată sau de pământ coeziv plastic moale sau plastic curgător, sau un strat de turbă, fişa D se consideră doar adâncimea pe care pătrunde pilotul în stratul portant, iar la expresia  qb,k definită prin relaţia (16) se adaugă termenul γk;2h unde γk;2    este valoarea caracteristică a greutăţii volumice a stratului slab și h este grosimea acestuia.

 

Tabelul 7

 

Tehnologia de betonare a pilotului

Tipul pământului

de la baza pilotului

coeziv

necoeziv

γb2

Betonare în uscat, inclusiv pentru pilot forat cu burghiu continuu (CFA)

1,20

1,20

Betonare sub apă

- cu injecţie la bază

1,30

1,20

- fără injecţie la bază

1,45

1,30

Betonare sub noroi

- cu injecţie la bază

1,45

1,30

- fără injecţie la bază

1,90

1,50

 

Tabelul 8

Modul de execuţie a pilotului

Tipul pământului

din jurul pilotului

coeziv

necoeziv

γk2

Cu tubaj introdus prin batere şi

beton compactat prin batere

1,20

1,20

Cu tubaj introdus prin vibrare

şi beton compactat prin vibrare

1,70

1,20

Forat în uscat şi netubat, cu

tubaj recuperabil şi cu burghiu continuu (CFA)

1,90

1,70

Forat cu tubaj nerecuperabil

1,90

1,50

Forat sub noroi

2,40

1,90

 

Tabelul 9

Adâncimea

bazei pilotului (m)

IC

1

0,9

0,8

0,7

0,6

0,5

0,4

qs;k  (kPa)

3

700

600

500

400

300

250

200

5

800

700

600

500

400

300

300

7

900

800

700

600

500

400

350

10

1100

950

850

750

650

550

500

12

1250

1100

1000

900

750

650

550

15

1450

1300

1200

1050

900

800

650

18

1700

1500

1350

1200

1050

900

750

20

1850

1700

1500

1300

1150

1000

850

30

2650

2400

2100

1850

1600

-

-

40

3600

3200

2800

2400

2000

-

-

 

Tabelul 10        

ID

α

β

0,00…0,35

0,5

10

0,36…0,65

0,4

15

0,66…1,00

0,3

20

 

Tabel 11

 

φ’k (°)

26

28

30

32

34

36

38

40

9,5

12,6

17,3

24,4

34,6

48,6

71,3

108,0

Nq

18,6

24,8

32,8

45,5

64,0

87,6

127,0

185,0

 

 

 

 


© GeoStru