Capacitatea portantă de calcul la compresiune stabilită pe baza încercarilor de impact dinamic

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  1.1 NP 123-2022 > 7. Piloții supuși la solicitările axiale: > 7.2 Capacitatea portantă la compresiune: >

Capacitatea portantă de calcul la compresiune stabilită pe baza încercarilor de impact dinamic

Condiţiile generale de determinare a capaciţătii portante la compresiune pe baza încercarilor de impact dinamic sunt date în SR EN 1997-1 şi SR EN1997-1/NB.

 

Valoarea de calcul a capaciţătii portante  la compresiune se determină cu relaţia [SR EN 1997-1]:

Rc;d = (Rc;k) / γt

 

unde:

Rc;k = Min {(Rc;m)med / ξ5 ; (Rc;m)min / ξ6 }

unde:

Rc;k

valoarea caracteristică a lui Rc

 

Rc;m

valoarea măsurată a lui Rc  în una sau mai multe încercări

 

(Rc;m)med

valoarea medie a lui Rc,m

 

(Rc;m)min

valoarea minimă a lui Rc,m

 

ξ5

coeficient de corelare dat în tab. A11 din SR EN 1997-1

 

ξ6

coeficient de corelare dat în tab. A11 din SR EN 1997-1

 

 

 

 

 

 

 


© GeoStru