Capacitatea portantă de calcul la compresiune stabilită pe baza formulelor de batere

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  1.1 NP 123-2022 > 7. Piloții supuși la solicitările axiale: > 7.2 Capacitatea portantă la compresiune: >

Capacitatea portantă de calcul la compresiune stabilită pe baza formulelor de batere

Condiţiile generale de determinare a capaciţătii portante la compresiune pe baza formulelor de batere sunt date în SR EN 1997-1 şi SR EN 1997-1/NB.

 

În cazul piloţilor purtători pe vârf, bătuţi într-un pământ necoeziv, valoarea de calcul a capaciţătii portante la compresiune se determină cu:

 

Rc;d = (Rb;k) / γb

(18)

unde:

γb

coeficient parţial:

γb = 1,4

 

clip0012

unde:

a

factor ce depinde de tipul pilotului şi condiţiile de batere, dat în tabelul 12

 

A

aria secţiunii pilotului (în cazul piloţilor tubulari se consideră suprafaţa secţiunii inelare)

e

refuzul pilotului (cm)

 

Q0

greutatea berbecului (sau a părţii care loveşte)

 

q

greutatea  pilotului  (inclusiv  a  căciulii  de  protecţie  şi  a  părţii  staţionare  a berbecului)

H0

înălţimea de cădere a berbecului (cm), stabilită conform tabelului 13

 

H1

mărimea cursei berbecului

 

E0

energia de lovire a berbecului (kJ)

 

 

OBSERVAŢIE

Încărcarea caracteristică pe baza datelor din încercarea pe cale dinamică a piloţilor prefabricaţi se poate determina şi cu alte relaţii, dacă în urma aplicării acestora pentru diferite condiţii de teren se arată că se obţine o concordanţă satisfăcătoare cu rezultatele încercărilor statice.

 

Tabelul 12

Tipul pilotului şi

condiţiile de batere

a

(kPa)

Pilot din beton armat

(cu căciulă de protecţie)

1500

Pilot din lemn

(fără căciulă de protecţie)

1000

 

Tabelul 13

Tipul de berbec

Piloţi

verticali

Piloţi înclinaţi

cu 3 : 1

Berbec cu cădere liberă

sau cu acţiune simplă

H0=H1

H0=0,8 H1

Berbec diesel sau

cu acţiune dublă

clip0014

clip0013

 

Rebatere

Condiţiile generale de determinare a numărului de piloţi care trebuie rebătuţi sunt date în SR EN 1997-1.

 

 

 

 

 


© GeoStru