Capacitatea portantă de calcul la compresiune stabilită pe baza interpretării ecuaţiei undei

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  1.1 NP 123-2022 > 7. Piloții supuși la solicitările axiale: > 7.2 Capacitatea portantă la compresiune: >

Capacitatea portantă de calcul la compresiune stabilită pe baza interpretării ecuaţiei undei

Condiţiile generale de determinare a capaciţătii portante la compresiune pe baza interpretării ecuaţiei undei sunt date în SR EN 1997-1 şi SR EN 1997-1/NB.

 

 

 


© GeoStru