Capacitatea portantă de calcul la compresiune a unui pilot care lucrează în grup

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  1.1 NP 123-2022 > 7. Piloții supuși la solicitările axiale: > 7.2 Capacitatea portantă la compresiune: >

Capacitatea portantă de calcul la compresiune a unui pilot care lucrează în grup

Valoarea de calcul a capaciţătii portante la compresiune a unui pilot care lucrează în grup se determină cu:

 

Rc;g = mu Rc;d


unde:

Rc;d

valoarea de calcul a lui Rc a pilotului izolat


mu

coeficient de utilizare:

 

mu = 1

pentru piloţii purtători pe vârf şi piloţii flotanţi de îndesare având fişa integral cuprinsă în pământuri necoezive

mu = f (r/r0 )

 

r

distanţa minimă (lumina) între 2 piloţi vecini

 

r0

raza de influenţă a pilotului izolat în planul bazei:

 

r0 = Σ li tgεi

unde:

li

grosimea stratului i prin care trece pilotul

 

εi = (φd /4)

 

 

OBSERVAŢII

1.Pentru calculele la starea limită de serviciu,valorile din tabelul 14 pot fi sporite până la mu = 1 în cazul în care tasarea probabilă calculată a fundaţiei pe piloţi este în limitele acceptabile pentru construcţia respectivă.

2.In straturile în care se consideră posibilă apariţia frecării negative, ε = 0.

 

Tabel 14

r/r0

2

1,8

1,6

1,4

1,2

1,0

0,8

mu

1,00

0,95

0,90

0,85

0,80

0,70

0,60

 

 

 

 

 


© GeoStru