Prescripții generale de proiectare

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  1.1 NP 123-2022 >

Prescripții generale de proiectare

Stări limită

Pentru calculul piloţilor izolaţi şi al fundaţiilor pe piloţi trebuie avute în vedere stările limită precizate în SR EN 1997-1 şi SR EN 1997-1/NB.

Calculul piloţilor izolaţi şi al fundaţiilor pe piloţi se face, după caz, în funcţie de una sau mai multe combinaţii posibile ale stărilor limită.

 

Acţiuni şi situaţii de proiectare

Acţiunile şi situaţiile de proiectare pentru calculul la stări limită sunt precizate în SR EN 1997-1.

Calculul piloţilor izolaţi şi al fundaţiilor pe piloţi se face, după caz, în funcţie de una sau mai multe combinaţii posibile de acţiuni şi/ sau situaţii de proiectare.

 

Metode de proiectare şi consideraţii privind proiectarea

Metodele de proiectare se bazează pe modurile de abordare indicate în SR EN 1997-1 şi SR EN 1997-1/NB şi precizările de la pct. 5.3.1.2, respectiv 6.3.2 din prezentul normativ.

Proiectarea trebuie să se bazeze pe una din următoarele metode:

utilizarea rezultatelor unor încărcări pe piloţi de probă sub sarcini statice care să respecte prevederile prezentului normativ şi ale NP 045;

metode de calcul empirice sau teoretice, bazate pe rezultatele unor încercări de laborator sau de teren asupra pământurilor, a căror validitate a fost confirmată de încercări sub sarcini statice pe piloţi de probă;

utilizarea rezultatelor unor încercări sub sarcini dinamice a căror validitate a fost demonstrată prin încercări sub sarcină statică în situaţii comparabile;

comportarea observată a unei fundaţii pe piloţi comparabile, cu condiţia ca acest mod de abordare să fie susţinut de rezultatele investigaţiilor pe amplasament şi ale încercărilor asupra terenului.

 

Calculul piloţilor izolaţi şi al fundaţiilor pe piloţi se face pe baza precizărilor din SR EN 1997-1 şi SR EN 1997-1/NB.

 

 

 

 


© GeoStru