Rezistenţa la tracţiune a pilotului

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  1.1 NP 123-2022 > 7. Piloții supuși la solicitările axiale: >

Rezistenţa la tracţiune a pilotului

Condiţiile generale de verificare sunt date în SR EN 1997-1 şi SR EN 1997-1/NB.

Relaţia generală de verificare [SR EN 1997-1] este:

 

Ft;d Rt;d

unde:

Ft;d

valoarea de calcul a tracţiunii exercitată asupra unui pilot corespunzătoare stării limită ultime

Rt;d

valoarea de calcul a lui Rt

 

 

 

 


© GeoStru