Rezistenţa la tracţiune stabilită pe baza încărcărilor statice de probă pe piloţi

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  1.1 NP 123-2022 > 7. Piloții supuși la solicitările axiale: > 7.3 Rezistenţa la tracţiune a pilotului: >

Rezistenţa la tracţiune stabilită pe baza încărcărilor statice de probă pe piloţi

Condiţiile generale de determinare a rezistenţei la tracţiune pe baza încărcărilor statice de probă pe piloţi sunt date în SR EN 1997-1 şi SR EN 1997-1/NB.

 

Relația generală de calcul pentru valoarea caracteristică a rezistenţei la tracţiune [SR EN 1997-1] este:

Rt;k = Min {(Rt;m)med / ξ1 ; (Rt;m)min / ξ2 }

 

unde:

Rt;k

valoarea caracteristică a lui Rt

 

Rt;m

valoarea măsurată a lui Rt  în una sau mai multe încărcări de probă pe piloţi

(Rt;m)med

valoarea medie a lui Rt,m

 

(Rt;m)min

valoarea minimă a lui Rt,m

 

ξ1

coeficient de corelare dat în tab. A9(RO) din SR EN 1997-1/NB.

 

ξ2

coeficient de corelare dat în tab. A9(RO) din SR EN 1997-1/NB.

 

 

Rezistenţa la tracţiune de calcul se calculează [SR EN 1997-1] cu:

Rt;d = Rt;k / γs;t

 

unde:

Rt;d

valoarea de calcul a lui Rt

 

Rt;k

valoarea caracteristică a lui Rt

 

γs;t

coeficient parţial pentru rezistenţa la tracţiune a unui pilot dat în tab. A6(RO), A7(RO) și A8(RO) din SR EN 1997-1/NB.

 

 

 

 


© GeoStru