Rezistenţa la tracţiune stabilită pe baza rezultatelor încercărilor asupra pământurilor

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  1.1 NP 123-2022 > 7. Piloții supuși la solicitările axiale: > 7.3 Rezistenţa la tracţiune a pilotului: >

Rezistenţa la tracţiune stabilită pe baza rezultatelor încercărilor asupra pământurilor

Condiţiile generale de determinare a rezistenţei la tracţiune pe baza rezultatelor încercărilor asupra pământurilor sunt date în SR EN 1997-1 şi SR EN 1997-1/NB.

Valoarea de calcul a rezistenţei la tracţiune [SR EN 1997-1] este dată de relația 22.

Relația generală de calcul pentru valoarea caracteristică a rezistenţei la tracţiune [SR EN 1997-1] este:

Rt;k = Min {(Rt;cal)med / ξ3 ; (Rt;cal)min / ξ4 }

 

unde:

Rt;k

valoarea caracteristică a lui Rt

 

Rt;cal

valoarea calculată a lui Rt pe baza rezultatelor încercărilor asupra pământului

(Rt;cal)med

valoarea medie a lui Rc;cal

 

(Rt;cal)min

valoarea minimă a lui Rc;cal

 

ξ3

coeficient de corelare dat în tab. A10(RO) din SR EN 1997-1/NB

 

ξ4

coeficient de corelare dat în tab. A10(RO) din SR EN 1997-1/NB

 

sau

Rs;k = ΣAs;i qs;i;k

 

unde:

Rs;k

valoarea caracteristică a rezistenţei de frecare pe suprafaţa laterală a unui pilot

As;i

suprafaţa laterală a pilotului în stratul i

 

qs;i;k

valoarea caracteristică a rezistenţei de frecare laterală în stratul i

 

 

Valoarea de calcul a rezistenţei la tracţiune a piloţilor prefabricaţi introduşi prin batere se poate stabili, pe baza datelor din încercarea de penetrare statică, cu:

clip0015

(25)

unde:

Fl, U, up, γs3

conform semnificațiilor precizate la relația 7

 

 

 


© GeoStru