Evaluarea stabilității interne

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Pante armate >

Evaluarea stabilității interne

Stabilitatea internă a unei pante armate depinde de capacitatea armăturilor de a rezista sarcinilor ce acționează.

Evaluarea stabilității se face utilizând metode convenționale din mecanica pământurilor, de echilibru limită, adaptate prin introducerea factorilor parțiali de siguranță corespunzători pentru starea limită considerată. Ca și în cazul structurilor de sprijin, dacă armăturile pot fi considerate inextensibile, se aplică „metoda gravității coerente”, modificată pentru cazul pantelor armate.

 

©  GeoStru