Metoda fâșiilor pentru suprafață de cedare spirală Iogaritmică

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Pante armate > Evaluarea stabilității interne >

Metoda fâșiilor pentru suprafață de cedare spirală Iogaritmică

În aceasta metodă se determină direct momentul neechilibrat, M0 (diferența dintre momentul de răsturnare și cel rezistent), care trebuie preluat de armături, MRA. Astfel, condiția de stabilitate este:

clip0107

 

Cu notațiile din Figura 7.9:

clip0108

unde:

qj        este suprasarcina ce acționează pe fâșia „j”,

uj        este presiunea apei din pori ce acționează la baza fâșiei ,„j",

ϕ        este unghiul de frecare internă al umpluturii armate,

clip0109

Figura 7.9. Metoda fâșiilor pentru suprafață de cedare spirală logaritmică

 

Lungimea de ancorare necesară armăturii „i" se calculează ca și în cazul metodei penei duble (paragraful 7.4.1).

 

©  GeoStru