Verificarea la smulgere a armăturilor

 

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Structuri de sprijin armate  > Verificarea stabilități interne > Metoda gravității coerente >

Verificarea la smulgere a armăturilor

 

Se verifică următoarea relație:

clip0071

unde:

Ti          este forța de întindere din armătură, calculată conform 6.4.3.1,

B        este lățimea armăturii,

fsm        este factorul parțial pentru smulgerea armăturilor, conform 5.4.2,

L        este lungimea totală a armăturii,

Lai          este  lungimea armăturii „i"  în zona rezistentă, dincolo de linie de întindere maximă considerată,

σv (x) este efortul vertical în lungul armăturii, la distanța x.

 

©  GeoStru