Verificarea la rupere a armăturilor

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Structuri de sprijin armate  > Verificarea stabilități interne > Metoda gravității coerente >

Verificarea la rupere a armăturilor

Se compară rezistența de calcul la întindere, Tc cu forța de întindere din armătură calculată conform 6.4.4.2:

Tc ≥ Ti.                        (6.49)

 

©  GeoStru