Ziduri de sprijin

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  SLOPE > Lucrări de intervenție >

Ziduri de sprijin

 

În această fază este posibilă definirea diverselor tipologii de ziduri de sprijin ce pot fi introduse pe profilul taluzului.

Pentru definirea unui nou tip de zid faceți click pe Ziduri în panoul Lucrări de intervenție, asignați datele geometrice și greutatea specifică cerute.

Pentru a modifica o tipologie existentă delectați una din lista cu ajutorul butonului Următorul și efectuați modificările dorite.

În introducerea datelor este prevazută opțiunea de considerare sau nu a flexibilității lucrării (Deformabilă (0), Nedeformabilă (1)); sunt considerate rigide lucrările din beton armat, în timp ce lucrările precum gabioane sau ziduri de balast se consideră flexibile. În prezenta lucrărilor flexibile trebuie asignate tensiunile tangențiale ale lucrării în unitatea de măsură specificată, în acest caz, în calculul Fs vor fi considerate și suprafețele de foraj care intersectează lucrarea și rezistenta opusă de către aceasta în timpul forajului. Dacă lucrarea de foraj introdusă este de tip rigid aceleași suprafețe vor fi excluse automat din calcul și se consideră, ca și efect stabilizant, greutatea acesteia.

 

 


©  GeoStru