Șiruri de piloți

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  SLOPE > Lucrări de intervenție >

Șiruri de piloți

 

Selectarea comenzii vizualizează datele:
 

Nr: numărul de ordine al șirului de piloți;

Descriere: textul de identificare al șirului de piloți la alegerea utilizatorului;

Lungime: introduceți lungimea pilotului;

Diametru: introduceți diametrul pilotului;

Interaxul: introduceți interaxul transversal al piloților;

Înclinație: introduceți unghiul de înclinare a axului pilotului față de orizontală;

 

Rezistența la forfecare:introduceți valoarea tensiunii tangențiale rezistente a secțiunii pilotului; acest parametru este luat în considerare numai dacă se alege ca metodă de stabilizare aceea a tensiunii tangențiale (vezi puntul succesiv).

 

Metoda de stabilizare: alegeți dintre opțiunile propuse modalitatea cu care intervine pilotul asupra stabilității taluzului; fie prin metoda tensiunii tangențiale, cu care pilotul, dacă este interceptat, opune o rezistentă egală cu efortul de forfecare rezistent al secțiunii, sau metoda sarcinii limită, cu care este considerat, ca efort rezistent, sarcina limită orizontală relativă la interacțiunea dintre piloți și terenul lateral în mișcare, în funcție de diametru și de interaxul dintre piloți. În ceea ce privește calculul reacției terenului cu metoda Broms se face trimitere la bibliografie.

 

Pentru metoda sarcinii limită trebuie asignat momentul de cedare/plasticizare (My) al secțiunii

 

PIU_        Calcul automat My

 

 

 

 

 


©  GeoStru