Tiranții

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  SLOPE > Lucrări de intervenție >

Tiranții

 

Selecționarea acestei comenzi vizualizează o fereastra de dialog in care se cer următoarele date:
 

Nr: număr progresiv al tipologiei

Descriere: descrierea lucrării

Nr. Serie/Pas: tipologia poate fi constituită din unul sau mai mulți tiranți: în primul caz introduceți 1. În cazul unei serii de tiranți se pot introduce numărul și pasul, separate de caracterul „/”. În acest ultim caz programul va genera o serie de n tiranți cu aceleași caracteristici.

 

Exemplu:10/0.5 este echivalentul unei serii de 10 tiranți cu un pas de distanțiere de 0.5 m între ei

 

Celelalte mărimi sunt necesare pentru a defini geometria elementului structural.

 

Tipologiile prevăzute sunt: Tirant activ, Tirant pasiv, Țintuiri (Nailing). Pentru fiecare dintre acestea trebuie asignată rezistența ultimă a lucrării, ce vor condiționa stabilizarea după următoarele cazuri:

 

Cazul 1

Suprafața de alunecare nu interceptează tirantul (nici lungimea liberă, nici fundația): în acest caz nu este considerată nicio contribuție de rezistentă;

 

Cazul 2

Tirantul este interceptat pe lungimea sa liberă, deci fundația rămâne ancorată în partea stabilă: tracțiunea este considerată 100% ca acțiune rezistentă și se introduce la baza fâșiei care îl interceptează o forța egală cu cea a tracțiunii. Această forță este apoi descompusă în componente normală si tangențială, cea din urmă introdusa ca și conținut la rezistenta la forfecare pe suprafață de alunecare.

 

Cazul 3

Tirantul este interceptat pe fundație, deci fundația intră în funcție doar pentru lungimea rezistentă dincolo de suprafața de alunecare: tracțiunea, în acest caz, este considerată cu un procent definit de raportul dintre lungimea rezistență și lungimea fundației. Acțiunea este deci tratată ca si în cazul anterior.

 

Pentru Cazurile 2 și 3 tracțiunea se referă la o secțiune de adâncime unitară (dimensiune ortogonală la secțiunea taluzului) în funcție de interaxul longitudinal (este multiplicat cu interaxul).

 

 

 

AVVERTENZA_ Note importante


Chiar dacă se dispune o serie se asignează întotdeauna rezistenta ultimă a unui singur element, tirant sau bolt.

 

 

 

 

AVVERTENZA_  Note despre lucrări


Pentru lucrările active componenta rezistentă a lucrării de-a lungul planului de alunecare se sustrage de la forțele motrice (Driving Forces).

Pentru lucrările pasive componenta rezistentă a lucrării de-a lungul planului de alunecare se însumează forțelor rezistente (Resisting Forces).

 

Consolidare cu tehnica Soil-Nailing

Tehnica armării terenurilor cu ajutorul bolțurilor/"cuielor" numită „soil-nailing” constă în introducerea armăturilor în interiorul masei de teren având funcția de a absorbi eforturile pe care terenul singur nu le-ar putea suporta.

Sistemul de armături este de tip pasiv; terenul adiacent armăturii, în momentul amplasării, este practic nesolicitat.

 

Rezistența: rezistența la smulgere (pullout) a bolțurilor/"cuielor" care se mobilizează pe interfața mortar-teren poate fi calculată cu ajutorul metodei lui Bustamante.

 

 

 


©  GeoStru