Soil nailing

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  SLOPE > Lucrări de intervenție > Tiranții >

Soil nailing

 

Metoda de proiectare Soil nailing

Una dintre metodele de stabilizare ale unui versant este Soil Nailing.

Dimensionarea barelor de oțel (verificări interne) se realizează luând pentru acestea dimensiuni de încercare și verificând că:

 

Barele nu se rup la întindere ca urmare a tracțiunii impuse;

Barele nu se smulg din mortar datorită aderenței insuficiente;

Terenul din jurul barei nu cedează datorită unei aderențe insuficiente.

 

Parametrul de siguranță (FOS) este definit ca:
 

FOS = Forța Disponibilă / Forța Necesară
 

Pentru a calcula valorile maxime de rezistentă se pot folosi formulele propuse în literatură de Hausmann (1992) și MGSL Ltd (2006)

 

 

Forța maximă de întindere admisibilă a barei de oțel:  

Ta = (Φ · f y) · (d - 4)2 · π / 4

Eq ( 5.8)

 

unde:

Φ

= factor de reducere a tensiunii stabilit de normativă

fy

= tensiune limită de curgere oțel

d

= diametrul barei de oțel

 

 

Forță maximă admisibilă între oțel și mortar:

[ β (fcu)1/2] · π · (d - 4) · Le / SF

Eq (5.9)

 

unde:

β

=0.5 pentru bare de tip 2 normativa standard australian, impus prin normă

fcu

= rezistența mortarului cimentat la 7 zile

SF

= coeficient de siguranță adoptat (impus de normă),  

Le

= lungime de ancorare efectivă (lungime mortar)

 

 

 

Forță maximă admisibilă între teren și mortar:

[(πDC' + 2D Kα σν' tanΦ)· Le] / SF

Eq (5.10)

unde:

D

= diametru forajului în teren

C’

= coeziunea efectivă a terenului

Kα

= coeficient de presiune laterală (a = unghi de înclinație) = 1 - (a/90) (1-Ko) = 1 - (a/90) (sinΦ)

σν'

= tensiunea efectivă verticală a terenului calculată la adâncimea medie a armăturii/ranforsării

Φ

= unghi de frecare teren

 

 
Exemplu de calcul

Ipoteză de proiectare

Din secțiunea critică a versantului instabil reprezentat în figură se cunosc următorii parametri de proiectare:

 

 

soil nailing

 

Tip de teren

CDG (granit complet descompus)

C '

5 kPa,

γ

20 kN/m3,

φ'

38°

D

0,1 m, diametru foraje în teren

α

15°, unghi de inclinație bară

γw

9.81kN/m3, greutatea specifică a apei

 

Țintuiri/Nailings

Lungime bară

(m)

Diametru barã

(mm)

Distanță orizontală între bare

(m)

La

(m)

Le

(m)

Forța pe metru de lungime

(KN)

Forța cerută

Tr

(kN)

E

8,0

25

2

4,70

3,30

8,00

16,00

D

8,0

25

2

4,20

3,80

15,00

30,00

C

8,0

25

2

3,70

4,30

20,00

40,00

B

12,0

32

2

3,80

8,20

50,00

100,00

A

12,0

32

2

2,30

9,70

55,00

110,00

Date de proiectare

 

 

Coeficienții de sigurantă minimi impuși de normativă se regăsesc în tabel:

Modalitatea de cedare

Coeficient de sigurantã minim (normativă)

Cedare la întindere a barei de oțel

fmax=0,5 fy

Smulgere/pullout mortar bară

3

Cedare la forfecare a terenului adiacent

2

 

 

Rezistența la întindere a barei de oțel

fy=  460 Mpa (tensione limită de curgere oțel);

Φ·fy= 0,5 fy= 230 Mpa (efort maxim de întindere al oțelului).

 

Forța de întindere maximă a barei de oțel

 Ta = (Φ · f y) · (d - 4)2 · π / 4

 

Țintuire/Nailings

Lungime bară

(m)

Diametru bară

(mm)

Distanța orizontală între bare

(m)

Forța pe metru de lungime

(KN)

Forța cerută

(KN)

Maxima forța de tracțiune admisibilă

(KN)

Check

(Ta>Tr)

E

8,0

25

2,0

8,0

16,0

79,66

ok

D

8,0

25

2,0

15,0

30,0

79,66

ok

C

8,0

25

2,0

20,0

40,0

79,66

ok

B

12,0

32

2,0

50,0

100,0

141,62

ok

A

12,0

32

2,0

55,0

110,0

141,62

ok

Tabel de calcul a rezistenței la întindere a barei de oțel        

 

Smulgere între bara de oțel și mortar

fcu=32Mpa, rezistența cubică a mortarului la 28 de zile

b=0.5 pentru bare de tip 2 (deformabile)

SF= 3, coeficient de siguranță

 

Forța maximă admisibilă între mortar și bara de otel:

[ β (fcu)1/2] · π · (d - 4) · Le / SF

 

Le= lungimea efectivă a barei (lungime mortar)

 

Țintuire/Nailings  

Lungime bară

(m)

Diametru bară

(mm)

Distanța orizontală între bare

(m)

Lungime liberă La

(m)

Lungime efectivă

(m)

Forța pe metru de lungime

(KN)

Forța cerută

(KN)

Forța de întindere maximă admisibilă

(KN)

Check

(Tmax>Tr)

E

8,0

25

2,0

4,70

3,30

8,0

16,0

205,26

ok

D

8,0

25

2,0

4,20

3,80

15,0

30,0

236,36

ok

C

8,0

25

2,0

3,70

4,30

20,0

40,0

267,46

ok

B

12,0

32

2,0

3,80

8,20

50,0

100,0

680,06

ok

A

12,0

32

2,0

2,30

9,70

55,0

110,0

804,46

ok

Verificare la smulgere între bara de oțel și mortar

 

 

Lipsa de aderentã între mortar si teren

Tf= (πDC'+ 2DKασv' tanφ)  × Le (Forța mobilizată între mortar și teren)

αK = 1 - (α / 90) (1-Kο) = 1 - (α / 90) (sinφ), factor de înclinație
 

Granit complet descompus (CDG) cu  Kα = 0.897
 

Tf = (πDC'+ 2DKασv'tanφ) × Le = (1.571 + 0.14σ'v) × Le= (1.571+ 0.140 σ'v)

 

Zona rezistență

Țintuiri/Nailings

Lungime efectivă strat CDG (m)  Le

Adâncimea punctului mediu a

lungimii efective

Strat CDG

CDG

WATER

E

3,30

3,40

0,00

D

3,80

5,30

0,00

C

4,30

7,20

0,00

B

8,20

9,70

1,40

A

9,70

9,40

3,00

Caracteristici geometrice ale barelor de oțel

 

Țintuiri/Nailings

Tensiune verticală efectivă

s'v (kPa)

Rezistența mobilizată

Tf

(kN)

Rezistența totală mobilizatã

Tf

(kN)

Forta cerută

Tr

(kN)

F.O.S.

Tf/Tr

Check

(F.O.S.)>2

CDG

CDG

E

68.00

36.65

36.65

16.00

2.29

OK

D

106.00

62.45

62.45

30.00

2.08

OK

C

144.00

93.58

93.58

40.00

2.34

OK

B

180.27

220.16

220.16

100.00

2.20

OK

A

158.57

230.92

230.92

110.00

2.10

OK

Verificare la cedare datoratã lipsei adeziunii între mortar si teren

 

Programul Slope realizează un calcul simplificat întrucât nu realizează verificările pentru fiecare rând de țintuiri/armături, ci face referire la rezultantă.

 

 


©  GeoStru