Reducerea rezistenței nedrenate

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  SLOPE > Suprapresiuni interstitiale >

Reducerea rezistenței nedrenate

 

Analiză în condiții de tensiuni totale.

 

Terenuri coezive

Dacă analiza este realizată în termeni de tensiuni totale, valoarea coeziunii aparente/nedrenate cu trebuie redusă față de cazul static pentru a tine cont de degradarea ce rezultă din caracterul ciclic al solicitărilor seismice. Este în general neglijat, în favoarea siguranței, eventualul increment al rezistentei nedrenate, ce se poate manifesta în terenuri coezive cu plasticitate ridicată datorată efectului vitezei ridicate a aplicării sarcinilor. Un calcul al coeficientului de reducere a rezistentei nedrenate, δcu poate fi obținut cu ajutorul formulei:

Unde N este numărul de cicluri induse de seism, iar t este un parametru de degradare ce poate fi calculat cu formula:  

 

În funcție de deformarea de forfecare ciclică γc și de deformarea pragului volumetric, calculată cu formulele precedente, valorile lui s și r pot fi calculați în funcție de indicele de plasticitate. Ip este gradul de supraconsolidare OCR:

 

 

 

OCR=1

 

OCR=2

OCR=4

 

Ip=15

Ip=30

Ip=50

Ip=50

Ip=50

s

0.195

0.095

0.075

0.054

0.042

r

0.600

0.600

0.495

0.480

0.423

Coeficienți pentru calculul indicelui de degradare ciclică (Matasovic,1993)

Numărul de cicluri N poate fi aflat calculând numărul de intersecții cu axa timpilor în intervalul de timp cuprins între prima și ultima depășire a unui prag de accelerație prefixat (de obicei egal cu 0.05 g). Pentru deformarea de forfecare ciclică γc se poate utiliza relația:

În care valoarea modulului de forfecare G este determinată iterativ de la curba (G-γ ) obținută din încercări de laborator iar τeq se poate calcula cu formula utilizată anterior.

 

 


©  GeoStru