Calculul modulului de forfecare

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  SLOPE > Suprapresiuni interstitiale >

Calculul modulului de forfecare

 

Calculul modulului de forfecare G

Modulul de forfecare de introdus în ecuațiile precedente poate fi calculat făcând referire la diagramele de tipul celor din figura de mai jos, în care se trasează evoluția modulului de forfecare cu deformarea de forfecare (pentru diverse valori ale indicelui de plasticitate al terenului Ip):

 

CalcG

Diagrama utilizată pentru calculul modulului de forfecare

 

După cum se poate observa nu este diagramat direct G ci raportul G/G0 unde G0 este modulul de forfecare în condiții dinamice la deformări scăzute.

Modulul G0 poate fi calculat corelându-l cu viteza undelor S ale stratului:

Unde r este densitatea de masă a terenului dată de greutatea volumică împărțită la accelerația gravitațională în m/s2 (9.81 m/s2). Ca alternativă există diverse formulări pentru calculul lui G0, printre care și cele de mai jos:

 

Metoda lui Imai și Tomauchi.

Această metodă corelează modulul de forfecare dinamic la deformații mici cu rezistență de vârf medie:

Unde qc este rezistența de vârf medie în stat măsurată cu penetrometru static. Rezultatul este exprimat în kg/cm2.

 

Metoda Ohsaki & Iwasaki.

Această metodă este validă pentru nisipuri curate și cu comportament plastic. Această metodă corelează modulul de forfecare cu deformări mici cu numărul de lovituri medii pe strat și cu granulometria terenului:

Unde Nspt este numărul de lovituri mediu al stratului iar constantele a și b se pot calcula folosind tabelul:  

 

a

b

Granulometrie

650

0.94

Nisipuri curate

1182

0.76

Nisipuri cu comportament plastic

Valorile parametrilor de inserat în formula Ohsaki și Iwasaki

 


©  GeoStru