Calculul NL

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  SLOPE > Suprapresiuni interstitiale >

Calculul NL

 

Calculul NL (număr de cicluri necesare pentru a obține lichefierea terenului)

Numărul de cicluri necesare pentru lichefierea terenului poate fi calculat cu ajutorul diagramelor de tipul celei din figura de mai jos. În figură este diagramat "mersul" lui NL în funcție de amplitudinea efortului de forfecare impus τhv (Normalizat față de valoarea inițială a tensiunii medii efective). Diagrama este cunoscută pentru diferite valori de densitate relativă Dr:

calc_NL_EN

Diagrama de referință pentru calculul NL

 


©  GeoStru