Integrare accelerogramă: Arias, Trifunac, etc.

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  SLOPE > Suprapresiuni interstitiale >

Integrare accelerogramă: Arias, Trifunac, etc.

 

Factor conversie timpi

Factor de conversie ce multiplică timpul conținut în fișierul accelerogramei. Este necesar pentru conversia timpului în secunde.

 

Factor conversie accelerație

Factor de conversie ce multiplică accelerația conținută în fișierul accelerogramei. Este necesar pentru conversia accelerației în m/s2.

 

Separator utilizat în fișier

Separator utilizat în fișierul accelerogramei pentru a separa coloana accelerațiilor de coloana timpilor.

 

Deschide

Importă fișierul accelerogramei.

 

Parametrii

Intensitatea lui Arias [Ia]

Parametru indice al intensității undelor seismice și al frecvenței. Este definit ca o integrală a pătratului accelerogramei (extins la toată durata seismului)

 

Intensitatea intersecției accelerogramei cu axa timpilor [ν0].

Se calculează ca raport dintre numărul de ori în care accelerograma intersectează axa timpilor și durata evenimentului seismic.

Durata mișcării seismice [TD]

Durata mișcării seismice definită de Trifunac (Trifunac & Brady 1975) este calculata ca intervalul de timp ce se scurge între atingerea a 5% din Ia și 95% din Ia (Ia este intensitatea lui Arias).

 

Accelerograma încărcată

Pe accelerograma încărcată este activ un factor de scară ce incide doar asupra vizualizării acesteia.

 

Calcul parametri de integrare ai accelerogramei

Parametrii accelerogramei.

Studiu problemei privind calculul incrementului de presiune interstițială în terenuri, în cazul acțiunii seismice, solicită să fie calculați anumiți parametrii ce identifică proprietatea de frecvență și intensitatea a accelerogramei. Parametrii ce vor fi determinați sunt:

 

Intensitatea lui Arias (Ia în m/s);

Intensitatea intersecțiilor accelerogramei cu axa timpilor (ν0 în 1/s);

Durata efectivă a mișcării definită de Trifunac (Trifunac și Brady, 1975, TD în s);

 

Intensitatea lui Arias.

Intensitatea lui Arias este un parametru al accelerogramei ce furnizează informații despre intensitatea și frecvența accelerogramei. Parametrul este definit de următoarea relație:

 

Unde:

-TMAX        este întreaga durată a accelerogramei;

-a(t)        este accelerograma.

 

 

În mod normal, valorile acestui parametru variază între 0.05 și 2.5/3.

 

Intensitatea intersecțiilor cu axa timpilor.

Acest parametru este definit cu formula:

Unde:

-Ni        este numărul de ori, pe parcursul întregii accelerograme, în care accelerația intersectează axa timpilor;

-Tmax        este durata accelerogramei.

 

Durata efectivă conform lui Trifunac.

Acest parametru identifică intervalul de timp cuprins între următoarele extreme:

Unde:

 

Conform definițiilor precedente timpul definit de Trifunac este:

 

 

 


©  GeoStru