Teorie

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  SLOPE >

Teorie

 

Rezolvarea problemei stabilității necesită luarea în considerare a ecuațiilor de echilibru și a legăturilor constitutive (ce descriu comportamentul terenului). Aceste ecuații sunt foarte complexe întrucât terenurile sunt sisteme multifazice, care pot fi readuse la forma sistemelor monofazice numai în condiții de teren uscat sau analiză în condiții drenate.

În cea mai mare parte a cazurilor avem de-a face cu un material care, dacă este saturat este cel puțin bifazic, ceea ce îngreunează utilizarea ecuațiilor de echilibru. Este practic imposibilă definirea unei legi constitutive cu valabilitate generală întrucât terenurile prezintă un comportament non-linear cu mici deformații, sunt anizotrope iar comportamentul lor depinde atât de efortul deviator cât și de cel normal.

Din cauza acestor dificultăți se introduc ipotezele simplificate:

 

Se folosesc legi constitutive simplificate (modelul rigid perfect plastic). Se presupune că rezistenșa materialului este exprimată numai prin parametrii coeziune (c) și prin unghiul de frecare internă (φ'), constante pentru teren, și caracteristici stării plastice. Deci se presupune valid criteriul de cedare Mohr-Coulomb:

 

 

unde:

τ          rezistența la forfecare, cu dimensiunile unui efort;

c'        coeziune;

u        presiune neutrală;

φ'        unghi de frecare internă

 

 

În anumite cazuri sunt satisfăcute doar parțial ecuațiile de echilibru.

 

 


©  GeoStru