Tieback & Compound

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  SLOPE/M.R.E. > Verificări interne >

Tieback & Compound

 

În afară de verificările interne la alunecare și Pull out/smulgere se poate verifica lucrarea și la potențiale suprafețe de ruptură.

Verificările efectuate sunt: Tieback & Compound

 

Tieback analysis (analiza de stabilitate internă)

Acest tip de verificare este utilă pentru a stabili dacă rezistenta la întindere a fiecărei armături este suficientă pentru a asigura pământul armat de posibile colapsuri interne datorate greutății proprii sau suprasarcinilor. Aceasta asigură împotriva eventualelor alunecări de-a lungul suprafețelor ce apar pe fațada pământului armat. Capacitatea de rezistență a tracțiunii ranforșării este calculată pentru a stabili dacă ancorajul acestuia în teren este suficient pentru a evita colapsul prin alunecare de-a lungul potențialei suprafețe de cedare. Analiza Tieback este efectuată cu metode clasice ale stabilității versanților precum calcul blocat într-un punct corespunzător poziției fiecărei ranforsări pe fata lucrării. Această analiză permite obținerea unei repartiții omogene a tensiunii în ranforsări.

 

Compound analysis (analiza de stabilitate compusă)

Cu analiza Tieback se face asigurarea pentru eventualele cedări interne; de cealaltă parte capacitatea ranforsărilor de a dezvolta rezistenta proprie depinde de rezistenta lor la pullout/smulgere și, deci, de ancorarea lor într-o zonă stabilă. Totodată pentru suprafețele de alunecare mai adânci si/sau ce trec prin piciorul taluzului, aceste rezistente pot fi reduse si deci pot provoca o instabilitate. Este necesară așadar o analiză de stabilitate pentru a stabili dacă lungimea primelor k ranforsări este de natură să nu cauzeze alunecare de-a lungul suprafețelor de alunecare de mai sus. Este vorba desigur despre o verificare conservatoare care să garanteze stabilitatea la translație și rotație a întregului complex.

 

Analiza este condusă cu metodele echilibrului limită atât pentru suprafețe circulare cât și pentru suprafețe generice.

 

 

 


©  GeoStru GEOSTRU SLOPE-1.1.1