Verificări globale

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  SLOPE/M.R.E. >

Verificări globale

 

Stabilitatea lucrării este verificată per total considerând-o un corp rigid. Este asigurată când este verificată siguranță la:

Răsturnare

Alunecare

Sarcină limită

Stabilitate globală

 

Verificare la răsturnare

Răsturnarea este reprezentată de posibila rotație a lucarii față de punctul aval.

Acțiunea care determină răsturnarea este dată de componenta orizontală a împingerii pământului plus eventuale acțiuni externe;

Acțiunea stabilizantă este dată de componenta verticală a împingerii pământului, de greutatea proprie a lucrării.

Acțiunea stabilizantă reprezentată de acțiunea împingerii pasive a amantului nu este luată în considerare.

În termeni analitici, verificarea la răsturnare se exprimă cu condiția ca momentul stabilizator (Ms) să nu fie inferior momentului indus de forțele de răsturnare (Mr), fată de centrul de rotație.

Siguranță acestui echilibru trebuie asigurată cu coeficientul de siguranță necesar.

 

Verificare la alunecare

Alunecarea depinde de posibilitatea ca forțele paralele la planul de contact dintre fundație și teren să fie mai mari decât forțele de frecare teren-fundație.

Forța care determină alunecarea T este componenta orizontală a împingerii plus eventuale suprasarcini, în timp ce forța care se opune alunecării este dată de rezultanta forțelor normale N la planul de contact multiplicate cu coeficientul de frecare. Coeficientul de frecare f este tangenta unghiului de frecare fundație -teren.

 

Pentru a reduce pericolul de alunecare se poate înclina planul de fundare.

 

În termeni analitici se exprimă ca:

 

Fs, factor de siguranță, variază în funcție de normativ.

 

Verificare la sarcina limită

Se efectuează comparând tensiunea normală maximă pe terasament cu tensiunea limită de ruptură a terenului.

Se consideră verificată această condiție dacă raportul dintre tensiunea limită și tensiunea maximă este superior unui factor de siguranța fixat anterior.

 

Verificare la stabilitatea globală

Constă în verificarea rotației unui cilindru de teren care conține fie lucrarea, fie pana de împingere. Verificarea este realizată după indicațiile detaliate din programul Slope.

 

 

 


©  GeoStru