Procedură de verificare și coeficienți parțiali sub acțiunea subpresiunii (UPL)

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  MDC > Note teoretice > SR EN 1997-1: 2004 > Proiectare geotehnică prin calcul > Stări limită ultime >

Procedură de verificare și coeficienți parțiali sub acțiunea subpresiunii (UPL)

Verificarea fața de o ridicare globală provocată de subpresiunea apei (UPL) trebuie efectuată pentru a determina dacă valoarea de calcul a grupării între acțiunile verticale permanente și variabile destabilizatoare (Vdst;d) este inferioară sau egală cu suma valorii de calcul a acțiunilor permanente verticale stabilizatoare (Gstb;d) și a valorii de calcul a oricărei altă rezistențe adiționale la ridicare (Rd):

clip0011

 

în care:

clip0012

 

Rezistențele adiționale la ridicare pot fi de asemenea tratate drept acțiune permanentă verticală stabilizatoare (Gstb;d

 

În relația (2.8) trebuie utilizați coeficienții parțiali pentru Gdst;d, Qdst;d, Gstb;d și Rd pentru situații permanente sau tranzitorii, definiți în A.4(1 )P și A.4(2)P.

 

NOTĂ - Valorile coeficienților parțiali pot fi stabiliți în anexa națională Tabelele A.15 și A.16 furnizează valorile recomandate.

 

 


©  GeoStru