Verificarea rezistenței la cedarea hidraulică a terenului

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  MDC > Note teoretice > SR EN 1997-1: 2004 > Proiectare geotehnică prin calcul > Stări limită ultime >

Verificarea rezistenței la cedarea hidraulică a terenului

Pentru starea limită de cedare prin ridicarea terenului sub acțiunea curentului ascendent de apă (HYD, a se vedea 10.3), trebuie să se verifice, pentru orice coloană de pământ  pertinentă, că valoarea de calcul a presiunii totale destabilizatoare a apei din pori (udst;d) la baza coloanei, sau valoarea de calcul a forței curentului (Sdst;d) în coloană, este inferioară sau egală cu tensiunea totală verticală stabilizatoare (σstb;d), la baza coloanei sau cu greutatea în stare submersată (G'stb;d) a aceleiași coloane:

clip0013

 

În relațiile 2.9a și 2.9b trebuie utilizați coeficienții parțiali pentru udst;d, σstb;d, Sdst;d și G'stb;d pentru situațiile persistente și tranzitorii definite in A.5(1)P din anexa A.

 

NOTA - Valorile coeficienților parțiali pot fi stabilite în anexa națională. Tabelul A.17 furnizează valorile recomandate.

 

 


©  GeoStru