Sarcina limită

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  SLOPE/M.R.E. > Verificări globale >

Sarcina limită

 

Brich - Hansen (EC 7 – EC 8)

Pentru ca fundația unui zid de sprijin să reziste încărcării de proiectare cu siguranță în ceea ce privește cedarea generală trebuie să fie satisfăcută inegalitatea:

 

unde:

Vd        este încărcarea de proiectare, normală la baza fundației, cuprinzând și greutatea zidului;

Rd        este încărcarea limită de proiectare a fundației față de încărcările normale, ținând cont și de efectul încărcărilor înclinate sau excentrice

 

În calculul analitic al încărcării limită de proiectare Rd trebuie luate în considerare situațiile pe termen scurt și pe termen lung pentru terenurile cu granulație fină. Sarcina limită de proiectare în condiții nedrenate se calculează ca:

 

unde:

aria fundației efectivă de proiectare, înțeleasă, în caz de sarcină excentrică, ca aria redusă în al cărei centru este aplicată rezultanta sarcinii

cu

coeziune aparentă/nedrenată

q

presiune litostatică totală pe planul de fundare

sc

factor de formă

pentru fundații dreptunghiulare

pentru fundații pătrate sau circulare.

factor corectiv pentru înclinația sarcinii datorată unei sarcini H

 

 

Pentru condiții drenate încărcarea limită de proiectare este calculată ca:

 

 

unde:

 

reprezintă factorii de capacitate portantă și sunt funcție de unghiul frecare internă.

 

Factorii de formă sunt definiți de următoarele relații și au fost determinați prin analize analitice și empirice.

pentru formă pătrată sau circulară

pentru formă dreptunghiulară

pentru formă pătrată sau circulară

pentru formă dreptunghiulară, pătrată sau circulară

     

pentru formă dreptunghiulară

 

În prezența sarcinilor înclinate (componenta orizontală H paralelă cu L'), anumiți autori sugerează adoptarea următorilor factori corectivi calculați empiric:

 

În prezența sarcinilor înclinate (componenta orizontală H paralelă cu B'), se adoptă următorii factori corectivi:

 

 

 

Pe lângă factorii corectivi de mai sus sunt considerați cei complementari adâncimii planului de fundare și înclinației planului de fundare și planului terenului (Hansen).

 

 

 


©  GeoStru