Metoda Spencer (1967)

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  SLOPE > Teorie > Echilibru limită (LEM) >

Metoda Spencer (1967)

 

Metoda este bazată pe presupunerea:

 

Forțele de interfață de-a lungul suprafețelor de divizare ale fâșiei sunt orientate paralel între ele și înclinate față de orizontală cu un unghi q. Toate momentele sunt nule Mi =0  i=1…..n

Metoda satisface toate ecuațiile de statică și este echivalentă cu metoda Morgenstern și Price când funcția f(x) = 1

Impunând echilibrul momentelor fată de centrul arcului descris al suprafeței de alunecare avem:

 

 

(1)

 

 

spencer

 

Acțiuni pe fâșia i conform teoriei lui Spencer

 

 

unde:

 

 

forța de interacțiune dintre fâșii;

R =        raza arcului cercului;

θ =        unghiul de înclinație a forței Qi față de orizontală

 

Impunând echilibrul forțelor orizontale și verticale avem:

 

 

(2)

 

Presupunând că forțele Qi  sunt paralele între ele, se poate scrie și:

 

 

 

Metoda propune calcularea a doi coeficienți de siguranță: primul (Fsm ) obținut din (1), legat de echilibrul momentelor; cel de-al doilea (Fsf) din (2) legat de echilibrul forțelor. În pratică se rezolvă (1) și (2) pentru un interval dat de valori ale unghiului θ, considerând ca valoare unică a coeficientului de siguranță aceea pentru care:

Fsm  =  Fsf

 

 


©  GeoStru