- A -

Adaugã foaie

Antet

IconAntet
IconAntet

Autoupdate

- C -

Cãsute mostre

IconCãsute mostre
IconCãsute mostre

Coloana metricã

IconColoana metricã
IconColoana metricã

Coloana Pocket Test

Coloana S.P.T.

Coloana Vane Test

Coloane grafic

Coloane libere

IconColoane libere
IconColoane libere

Contact

Conversie forte

Conversie presiuni

Copyright

Cota

- D -

Database caracteristici fizice terenuri

Deschide template Web

Descriere

- E -

Editor de Stil

IconEditor de Stil
IconEditor de Stil

- F -

Filtru

- G -

grade în înclinatie

- I -

Import din alte programe GeoStru

înclinatie

înclinatie în grade

- L -

Litologie

IconLitologie
IconLitologie

- M -

Metoda de perforare

IconMetoda de perforare
IconMetoda de perforare

Metoda de stabilizare

IconMetoda de stabilizare
IconMetoda de stabilizare

Modificã elemente

Modifica Elemento

Mostre

IconMostre
IconMostre

- N -

Nivel freatic

IconNivel freatic
IconNivel freatic

- O -

Optiuni/Personalizare

- P -

Piezometre

IconPiezometre
IconPiezometre

Pocket Test- Vane Test

Procent de carotaj

IconProcent de carotaj
IconProcent de carotaj

Put

IconPut
IconPut

- S -

S.P.T.

Scarã

Suport Tehnic Clienti

- T -

Tabele de conversie

Tampon

Tub închis

- W -

Winkler