- A -

A

abatere

autoupdate

- B -

B

Bibliografie

- C -

C

Capacitate portantã

Capacitatea portantã pentru fundatii de suprafatã

Categorii de subsol

Clasificare subsol dupã corelatie

Clasificare subsol dupã încercare seismicã

coeficient de consolidare Cv

Coeziune aparentã

Coeziune nedrenatã

Comenzi de shortcut

compresiune

consolidare

IconConsolidare verticalã
IconIndice de Compresiune si Cv

Contact

Copyright

Corelatii de folosit

Cu

- D -

D

Database caracteristici fizice terenuri

Date generale

Densitate relativã

Descriere

IconClasificare subsol dupã corelatie
IconCategorii de subsol

Determinarea categoriei de subsol

Distributie normalã

- E -

E

Elaborare Statisticã

- F -

fundatii de adâncime

fundatii de suprafatã

- G -

G

Grafic

Greutate volumicã

- H -

Help

- I -

Încercãrilor de Penetrometrie Statice

înclinatie

Îndesare

Indice de compresiune C

Instrumente

IconInstrumente
IconIntroducere încercare nouã 

Introducere

Introducere date

Introducere încercare nouã 

- L -

Lichefiere

Litologie

Localitate

- M -

Modul de deformare la tãiere

Modul de forfecare G

Modul dinamic de deformatie

Modulul endometric

Modulul lui Young

- O -

OCR

Operator

- P -

pânzã freaticã

Parametrii caracteristici cu CvSoil

Permeabilitate

Piezocon

Potential de lichefiere 

Prelucrare statisticã

- R -

Raportul

Reprelucrare

IconIntroducere încercare nouã 
IconReprelucrare

Responsabil

Rezistenta la penetrare dinamicã

Robertson

- S -

S1

S2

SCPTU

Static

Sterge

Suport Tehnic Clienti

- T -

Tabele de conversie

ticket

Tip

Trasare sectiuni

- U -

Unghi de frecare

- V -

Vârful electric

Vârful mecanic

Viteza echivalentã

Vs

- Y -

Young