- ( -

(U.S.D.M.S.M

- 3 -

3D

- A -

A

Argilã

- B -

B

Bazaraa

Begemann

Benassi

Bowles

Buismann

IconModulul endometric
IconModul edometric

Burland

Butler

- C -

C

Campanella

Capacitatea portantã pentru fundatii de adancime

Capacitatea portantã pentru fundatii de suprafatã

Categorii de subsol

Coeficientul împingerii pamântului în repaus

Coeziune nedrenatã

Coeziunea aparentã

Coeziv

IconInserare date încercare continuã
IconDeterminarea categoriei de sol

Coeziv-Necoeziv

Comenzi de shortcut

Corelatii de folosit

IconInstrumente 
IconCorelatii de folosit
IconPrelucrare

Corespondent litologic/lovituri

Cu

- D -

D

D'Appollonia

Database caracteristici fizice terenuri

Date generale

De Beer

IconCapacitate portantă fundatii de suprafată
IconCoeziune nedrenată

De Mello

Densitate relativã (%)

Descriere

Design Manual Soil Mechanics

Determinarea categoriei de sol

Deviatie patrata minima

Distributie normalã

- E -

E

echivalentã

Elaborare

Elaborare statistica

- F -

Farrent

Fletcher

foraj

forfecare

frecare

- G -

Gamma

Gardner

Gestiune

Gibbs

Grafic

Greutate volumicã

Greutate volumicã saturatã

- H -

Hanson

Herminier

Hobbs

Holtz

Houston

- I -

Imai

Inserare date încercare continuã

Inserare date încercare în foraj

Inserarea unei noi încercãri

Iwasaki

înclinatie

- K -

Katti

- L -

Lichefiere

litologic

lovituri

- M -

Malcev

IconUnghi de frecare
IconModulul endometric

Martens

Media aritmetica

Media deviata

Media minima

Media+deviatia

Media-deviatia

Meigh

Menzenbach

IconDensitate relativă
IconModulul endometric
IconModul lui Young

Meyerhof

IconCapacitate portantă fundatii de suprafată
IconUnghi de frecare

Mitchell

IconUnghi de frecare
IconModul edometric

Modul de deformare la forfecare

Modul de reactie

Modul dinamic de deformatie

Modul edometric

Modul Endometric-terenuri coezive

Modulul endometric

Modulul lui Young

- N -

Navfac

Necoeziv

IconInserare date încercare continuã
IconDeterminarea categoriei de sol

NSPT

- O -

Owasaki

- P -

Parametrii caracteristici cu CvSoil

Parametrii geotehnici

Peck

Penerometru Static

Prelucrarea statisticã

Presiune admisibilã

- R -

R. C.

R.N.C.

Reprelucrare

IconInserarea unei noi încercãri
IconReprelucrare

Rezistentã dinamicã

Rezistenta la penetrare dinamicã

Rezistenta la vârf Penerometru Static

ROAD BRIDGE SPECIFICATION

Robertson

IconModul dinamic de deformatie
IconRezistenta la vârf Penerometru Static

- S -

S1

S2

Sanglerat

IconModulul endometric
IconCoeziune nedrenată

Schmertmann

IconUnghi de frecare
IconModulul lui Young
IconCoeziune nedrenată

Schultze

IconDensitate relativă
IconModul lui Young

sectiuni

Shioi-Fukuni

Skempton

Sowers

Stratigrafie 3D

Stroud

- T -

Tabele de conversie

Terzaghi

IconCapacitate portantă fundatii de suprafată
IconModulul lui Young

Texturi

Thornburn

Tip

Tonouchi

Trasare sectiuni

Trofimenkov

- U -

Unghi de forfecare

Unghi de frecare

- V -

Vannelli

Vesic

Viteza echivalentã

Viteza undelor de forfecare

VS

- W -

WGS84